Grønnevirke
Historien
Bestyrelsen
Vedtægterne
HVAD ER GRØNNEVIRKE?

Grønnevirke er en erhvervsdrivende forening, som vil fremme bæredygtig erhvervsudvikling i lokalområdet.
Dette gøres ved at iværksætte eller støtte lokalt arbejde som er miljøvenligt eller ressourcebesparende.
Alene det at arbejdet udføres lokalt af lokale håndværkere anses for at være ressourcebesparende, idet transporten derved kan minimeres.

Som det er illustreret ovenfor er foreningen bygget op med forskellige afdelinger. Disse afdelinger er som sådan selvstændige enheder med eget personale og egen økonomi.

Foreningen Grønnevirke
Solen 15
3390 Hundested
info@gronnevirke.dk